زیرسینوک (زیرکونیوم‌دار)

زیرسینوک

جوانه زای زیرسینوک یک فروآلیاژ بر پایه ی سیلیسیم است که حاوی مقادیر دقیق و کنترل شده ای از عناصر فعال زیرکونیوم، کلسیم و آلومینیوم است.

این ماده به شما کنترل خوبی از کنترل انجماد سریع در هر دو نوع چدن خاکستری و داکتیل ارائه کرده، و تشکیل مورفولوژی گرافیت تصفیه شده را افزایش میدهد.

* آنالیز فنی:

Si: 73-78%  /  Ca: 2-2.5%

Zr: 1.3-1.8%  /  Al: 1-1.5%