فروآلیاژی حاصل از آهن و فسفر است که درصد فسفر آن کیفیت فروآلیاژ را تعیین می کند و  به عنوان آمیژان به مذاب فلزات در صنایع ریخته گری استفاده می شود. ضمنا فروفسفر به عنوان خشک کننده عمل می کند.

* نماد اختصاری: FeP

* آنالیز فنی:

P: 20-25%  /  Fe: 70-72%  /  Size: 10-80 mm