وانادیوم یک افزودنی سخت کننده و مستحکم کننده عمومی و ضد خوردگی برای فولادهایی مانند فولاد استحکام بالا، ابزار فولادی و سایر محصولات پایه آهنی می باشد.

فرو وانادیوم به عنوان یک افزودنی در پروسه تولید فلزات آهنی، چندین خصوصیت مطلوب را در ترکیبات جدید به وجود می آورد.

یکی از مهم ترین مزایای افزودن فرو وانادیوم به آلیاژها، ثبات آن در مقابل قلیا و همچنین اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریک می باشد.


* نماد اختصاری: FeV

* آنالیز فنی:

V: 78-82%  /  Al: 0.5% or 1.5% max

C: 0.1% or 0.25% max  /  Size: 10-50 mm