از ترکیب دو عنصر نیکل و منیزیم ساخته می شود.

این محصول در ترکیب آلیاژهای فولاد و چدن با درصدهای متفاوت به کار می رود.