از آنجاییکه منیزیم در دمای بالا تبخیر می شود معمولاً از آلیاژ‌های منیزیم جهت افزودن منیزیم به مذاب استفاده می‌شود. افزودن فروسيليکومنيزيم به آلياژهای چدنی و فولادی علاوه بر کروی کردن گرافيت ها مقاومت به ضربه را در قطعات ريختگی افزايش داده و استحکام را افزايش می دهد. این محصول کمی قبل از بارريزی در قالب اضافه می شود که منيزيم توسط جوانه های گرافيت جذب شده و با تغییر تنش سطحی شرايط رشد در تمام جهات يکنواخت می شود. لذا مدول الاستيک، درصد تغییر طول نسبی (الانگیشن) و استحکام کشش نهایی (UTS) در قطعات بهبود می يابد.

آمیژان فرو سیلیکو منیزیم که در تولید چدن های نشکن، چدن با گرافیت فشرده و تصفیه فولادها کاربرد دارد، با استفاده از فروسیلیسیم مرغوب به عنوان ماده اولیه و با کنترل دقیق ترکیب شیمیایی و عملیات کیفی مذاب تهیه می گردد.

کاربردها:
تولید چدن های نشکن و چدن با گرافیت فشرده، اکسیژن زدا، گوگرد زدا


* نماد اختصاری فرو سیلیکو منیزیم: FeSiMg

* آنالیز فنی فرو سیلیکو منیزیم:

Si: 43-48%  /  Mg: 6.5-7.5%  /  Al: 1.2% max

Size: 1-5 & 5-15 & 15-30 mm