فروآلیاژی است که در ترکیبات خود دارای سیلیکون و منگنز است.

این فروآلیاژ دارای مقادیر زیادی منگنز در ترکیبات خود بوده که می توان آن را از حرارت دادن و مخلوط کردن سنگ منگنز با سیلیسیم در کوره ها بدست آورد.

این آلیاژ به صورت معمول بین 12 تا 16 درصد سیلیسیم و بین 50 تا 70 درصد منگنز دارد.

* نماد اختصاری: FeSiMn

* آنالیز فنی:

Mn: 60% min  /  Si: 14% min  /  C: 2% max

P: 0.2% max  /  S: 0.03% max  /  Size: 10-60 mm