فرو بور خواص مکانیکی فولاد را بهبود می بخشد و قابلیت کوئنچ آلیاژ را بالا می برد. یکی از مهم ترین مزایای افزودن فرو بور به یک آلیاژ این است که قابلیت مغناطیسی آلیاژ نهایی را افزایش می دهد.

فرو بور در تولید انواع فولاد و فولاد میکرو ساختاری جهت بهبود خواص مکانیکی به کار می رود.


* نماد اختصاری: FeB

* آنالیز فنی:

B: 18% min  /  Al: 0.5% max

C: 0.5% max  /  Size: 10-50 mm