پودرکربن معدنی که بصورت هگزاگونال متبلور می گردد در دنیا به نام گرافیت چرب شناخته می شود.  ماده ای استراتژیک محسوب می گردد . حفظ خواص کریستالین ،همچنین قابلیت عبور الکتریسیته و تحمل بالای شوک های حرارتی موجب آن گردیده که از این کالای راهبردی در تولید مداد ، رنگ دانه الکترود و پوشش ماسه ها بصورت حلال در ریخته گری و … استفاده شود.

این ماده که بیشتر در ریخته گری تحت عنوان گرافیت چرب نامیده می شود  اغلب برای پوشش های رنگی بکار گرفته می شود و از خردایش و دانه بندی گرافیت تولید میگردد تولید این ماده بدلیل خواص الکتریسیته ساکن تکنیکال می باشد و غالب این مواد وارداتی میباشد.

* آنالیز فنی:

C: 90% min  /  Moisture: 0.5% max  /  Ash: 8% max

Mesh: 150 or 200 or 325 µm