کربور سیلیسیم با نام تجاری فروکربن محصولی است که نقش بسیار مهمی را در صنعت ریخته گری آلیاژهای آهنی (اعم از فولاد و چدن) ایفا می کند. این محصول تحت امتیاز شرکت کربور اندوم در آمریکا به ثبت رسید و سپس امتیاز تولید آن به دیگر شرکت ها در اروپا و ژاپن واگذار گردید.

از جمله ویژگیهای کربور سیلیسیم که در صنعت ریخته گری حائز اهمیت است:

1. اکسیژن زدایی قوی

2. تامین عنصر سیلیسیم مذاب

3. تامین عنصر کربن مذاب

4. افزایش خواص متالورژی و مکانیکی قطعات تولیدی

5. کاهش درصد ضایعات

6. افزایش سیالیت

7. جوانه زایی قوی


* نماد اختصاری: SiC

* آنالیز فنی:

SiC: 88+/- 2%