این جوانه زا درجه تصفیه شده ی خاصی از فروسیلیسیم است، که در سرتاسر جهان به عنوان موثرترین ماده جوانه زا جهت از بین بردن انجماد در چدن خاکستری شناخته شده است.

عملکرد قوی آن ناشی از وجود مقادیر اندکس استرانسیم در ترکیبات آن است.

این جوانه زا بر خلاف دیگر جوانه زا ها، نیازمند حضور آلومینیوم و کلسیم جهت اثرگذاری کامل نیست. در حقیقت، مقدار اندک کلسیم باعث کاهش جدی راندمان تشکیل جوانه در جوانه زا های حاوی استرانسیم می شود. بنابراین در حین تولید، در سطح بسیار پایین نگاه داشته می شود.

* آنالیز فنی:

Si:73-78%  /  Sr: 0.6-1.0%

Ca: 0.1% max  /  Al: 0.5 max