مانا مواد - Mana Materials

کبالت

صفحه اصلی
کبالت

کبالت

فرو تنگستن

تنگستن

شمش روی

روی

شمش قلع

قلع

شمش منیزیم

منیزیم

نیکل پلیت 10 در 10

نیکل

جوانه زای سوپرسید

سوپرسید (استرانسیوم دار)

در حافظه موقت کپی شد