سیلیکومنگنز:

سیلیکومنگنز که آلیاژی از منگنز به همراه سیلیسیم و آهن است یک نیمه محصولی است که برای ذوب کردن فرومنگنز متوسط و کم کربن مصرف می شود.

در حال حاضر از سیلیکومنگنز گریدهای مختلف همانند 60% Mn و 14% Si بعنوان ۶۰-۱۴ در فولاد سازی استفاده می شود بخصوص در کوره های القایی.

سیلیکومنگنز اغلب بعنوان اکسیژن زدای کمپلکس در فولادسازی و ( با ذوب بهمراه آلومینیم) برای تولید اکسیژن زدای کمپلکس منگنز- سیلیسیم – آلومینیم بکار می رود.

شارژ برای ذوب سیلیکو منگنز ریختگی ( کم فسفر ) ترکیبی از سرباره غنی از منگنز MnO 50% کوارتز و نرمه کک است.

شارژ برای تولید سیلیکومنگنز تجاری شامل کانه منگنز، کوارتزیت، نرمه آهن و نرمه کک است. کانه منگنز را می توان با کنسانتره کانه ای جایگزین کرد که از کانه های فقیر از اکسید یا کانه های کربناتی تهیه شده است.

کوارتز، که باید محتوی حداقل ۹۴% SiO2 باشد به اندازه مطلوب خرد و شسته می شود تا ناخالصی های خاک رس آن حذف شود.

نرمه کک مصرفی در فرایند نیز باید به اندازه ذرات ۲۰-۳ میلیمتر درجه بندی شود.

فرایند ذوب سیلیکومنگنز ضرورتا شامل منگنز و سیلیسیمی است که بطور همزمان از سیلیسیدهای منگنز، سرباره، کانه کوارتزیت احیا می شوند. فرایند روی دمای بالاتری از آنچه برای ذوب کردن فرومنگنز پرکربن نیاز است تکیه می کند.

دمای سیلیکومنگنز در تخلیه ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد است در حالیکه برای فرومنگنز پرکربن از ۱۳۸۰ درجه سانتی گراد تجاوز نمی کند.

جدای از دمای بالا، برای احیا موفق سیلیسیم، فرایند به غلظت بالایی از سیلیس در سرباره نیاز دارد یعنی عملیات باید با سرباره های اسیدی انجام گیرد.

بارگیری و نگهداری کوره مشابه روش ذوب فرومنگنز پرکربن است.

هر دو ساعت یک بار فلز و سرباره از کوره تخلیه می شوند. سرباره ضخیم هنگام تخلیه تعداد زیادی از دانه های فلز را در خود جا می دهد که اثر منفی روی بازیابی منگنز دارد. با افزودن دولومیت خام می توان سرباره سیال تری را ایجاد کرد.

فلز و سرباره از طریق دو مجرای تخلیه( به توالی) به پاتیلی که با سرباره ذوب قبلی سیلیکومنگنز آستر شده تخلیه می شود.

زمانی که فلز پاتیل را پر کرد سرباره به درون پاتیل دیگری که در نزدیکی قرار گرفته سرازیر می شود.

نگهداشتن فلز در پاتیل برای مدت معینی مقدار کربن در سیلیکومنگنز را کمتر می کند چون گرافیت به سطح فلز شناور شده و در سرباره به دام می افتد. فلز در ماشین ریخته گری یا در قالبهای تخت چدنی ریخته می شود. سرباره دانه بندی شده نیز در کارهای ساختمانی مصرف می شود. مصرف انرژی الکتریکی براساس هرتن سیلیکومنگنز، ۴۲۰۰kWh است. هنگام ذوب گیری از کانه منگنز مصرف انرژی ۳۶۰۰kWh می باشد. بازیابی منگنز ۷۱-۶۹% است.